ACORD PRESSUPOSTOS 2019

El passat 11 d’octubre, es va presentar per part del Govern Central i Podemos un text d’acord per als Pressupostos Generals 2019.  L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates valora [...]