SÓN SOSTENIBLES LES PENSIONS PÚBLIQUES?

Dijous 26 d’abril de 2018 a les 20:45 hores

Com s’ha posat de manifest en les nombroses i periòdiques manifestacions de ciutadans que es venen efectuant al llarg de tot l’Estat espanyol, una de les principals preocupacions de la Ciutadania la constitueix el dret a una pensió pública suficient quan, per l’edat o qualsevol altre circumstància, la persona deixa de tenir ingressos per desenvolupar la seva vida amb dignitat.

Malgrat les explicacions del Govern de l’Estat que han volgut ser tranquil·litzadores respecte a que les pensions públiques no corrien perill i estan garantides, la pèrdua acumulada del poder adquisitiu que pateixen els pensionistes des de 2012 com a conseqüència de la decisió d’actualitzar l’import anual de les pensions en un percentatge inferior a l’increment del cost de la vida, la disminució any rere l’any de la denominada “Guardiola de les pensions”, el fet d’haver detret el Govern del PP importants quantitats dedicades a fins aliens a la Seguretat Social i la disminució d’ingressos per a la cotització atès a la precarietat de la contractació laboral i baixos salaris, no conviden precisament a l’optimisme.

S´ha d’afegir a tot això, les ultimes declaracions del Director General d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya, afirmant que amb l’aplicació del factor de revalorització a partir del gener i si no es canvia el sistema, les pensions no podran pujar els pròxims 50 anys per sobre del 0,25%.

Doncs bé, sembla clar que no cal més comentari i que la preocupació de la Ciutadania està més que fonamentada.

Per tot això i per tractar aquesta qüestió, hem organitzat un sopar-col·loqui el proper dijous 26 d’abril a les 20.45 sobre la sostenibilitat de les pensions públiques, convidant a tres persones que, amb el seu profund coneixement d’aquest tema, ens poden aclarir què hi ha de veritat sobre les assenyalades afirmacions del Govern de l’Estat respecte a que les pensions estan garantides, sobre com es pot preservar i recuperar la capacitat adquisitiva dels actuals pensionistes, de quina manera afectarà als futurs pensionistes la reforma que entrarà en vigor el mes de gener de l’any vinent i, en definitiva, sobre la viabilitat de l’actual sistema de pensions publiques.

PONENTS:

  • Marisol González: Economista experta en càlculs de previsió social.
  • Miguel Arenas: Advocat laboralista del Col·lectiu Ronda, especialitzat en Seguretat Social i Director jurídic de la demanda -que ha estat admesa- interposada contra Espanya davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, en reclamació contra la pèrdua acumulada de poder adquisitiu dels pensionistes espanyols. 
  • Domiciano Sandoval: Membre fundador i portaveu de “Marea Pensionista” i, a més a més, demandant en l’esmentada reclamació davant el citat Tribunal.

Lloc: Hotel Serhs Rivoli Rambla

Posts recomanats