POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web és propietat de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (també ACJD), amb personalitat jurídica pròpia, formada per juristes i professionals del Dret, en qualsevol de les seves expressions, estudiants de Dret i treballadors relacionats directament amb el dret o amb l’Administració de Justícia. 

Actualment l’Associació es troba inscrita en el registre d’associacions amb el número 8129.

L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates no comercialitza les dades recaptades a través de la nostra pàgina web i de les nostres bases de dades. Des de l’ACJD estem compromesos amb el compliment de la normativa sobre privacitat i seguretat de dades personals.

1.INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS Al FITXER DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES

De conformitat amb el que s’estableix en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), s’informa l’Usuari que les dades personals que ens faciliti a través dels diferents canals seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE JURISTES DEMÒCRATES amb domicili social en Carrer París 161, entresòl 2na amb número de CIF G-58200445i amb adreça de correu electrònic info@acjd.org.

2. DADES QUE RECOLLIM, FINALITAT I BASE LEGAL

Informació personal

El nom, adreça, número telefònic i adreça de correu electrònic. Recollim aquesta informació només amb el propòsit de comunicar la nostra activitat: Convocatòries, jornades, publicacions i comunicats.

Informació no personal

L’Associació Catalan de Juristes Demòcrates recull dades tals com pàgines visitades i arxius descarregats. Això ens ajuda a determinar quantes persones usen el nostre lloc, quantes persones ens visiten de forma regular, quines pàgines són més populars i quins ho són menys. Aquesta informació no revela res sobre la teva identitat i ens permet administrar millor el nostre servei.

Finalitat

Les dades recaptades a través del nostre formulari de contacte seran tractats amb la finalitat de processar i gestionar la teva consulta.

Així mateix, en aquells casos en els quals l’Interessat/a l’hagi sol·licitat expressament, les dades seran tractades amb la finalitat de remetre puntualment o de forma periòdica, segons la voluntat de l’interessat, informació pel mitjà seleccionat sobre la labor desenvolupada per l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.

Base Legal

L’aportació de les dades està basada en el consentiment exprés d’el/la Interessat/a, sent la base legal per al tractament de les teves dades el propi consentiment exprés, voluntari, específic, inequívoc i informat atorgat per part de  els/les Interessats/as.

3. ELS TEUS DRETS

  • Dret d’accés. Podràs confirmar si l’ACJD tracta les teves dades personals, així com accedir a aquests.
  • Dret de rectificació. Pots sol·licitar una rectificació si les teves dades són inexactes o emplenar dades personals incompletes.
  • Dret de supressió. Pots sol·licitar que es deixin de tractar les teves dades sense dilació indeguda, entre altres motius, perquè aquests han deixat de ser necessaris o el consentiment ha estat retirat.
  • Dret a limitar el tractament de les dades. Pots demanar que no s’apliquin les teves dades personals a las operacions de tractament que en cada cas correspondrien.
  • Dret a la portabilitat de les dades. Pots rebre les teves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica; així mateix, pots sol·licitar que les teves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament, sempre que això sigui tècnicament possible.
  • Dret d’oposició. Pots oposar-te al tractament i sol·licitar a l’associació que deixi de tractar les teves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir els teus drets pots:

  • Trucant-nos a el 697 92 71 93
  • Enviant-nos un correu electrònic a info@acjd.org 

Atendrem la teva sol·licitud al més aviat possible.

Si tens algun  dubte sobre l’exercici dels teus drets pots dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a realitzar qualsevol consulta sobre aquests.

4. MESURES DE SEGURETAT PER A la PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates tractarà totes les dades personals sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives que tenim al nostre abast i que corresponguin conforme a la legislació aplicable.

5. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES

  • Les dades recaptades a través del formulari de contacte es conservaran fins que sigui resposta la teva consulta, sempre que no se sol·liciti la seva supressió i/o oposició per l’interessat.
  • Les dades recaptades a través de formularis en els quals els usuaris hagin sol·licitat l’enviament d’informació o comunicacions, es conservaran sempre que no se sol·liciti la seva supressió i/o oposició per l’interessat/a.

6. CATEGORIA DE DADES TRACTADES.

Les categories de dades que es tracten són els necessaris per a la gestió de cada situació o vincle amb L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates: Dades identificaries. No es tracten dades especialment protegides.

7. DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT LES AUTORITATS DE CONTROL.

Els/les interessats/as tenen la possibilitat de posar en coneixement a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades qualsevol incidència sobre el tractament de les seves dades. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades té la funció de vetllar pel compliment de la legislació i controlar la seva aplicació.

8. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

S’informa els usuaris que no es prendran decisions automatitzades, ni s’elaboraran perfils. En cas de conducta a alguna acció de perfilat se sol·licitarà de forma explícita el consentiment.

I SI ETS MENOR DE 18 ANYS…

Si ets menor d’edat i visites el lloc web de l’Associació Catalan de Juristes Demòcrates, si us plau, no ens enviïs cap dada personal teva ni de la teva família sense prèvia autorització dels teus pares o tutors.