Comunicat_en desacord a les propostes legislatives presentades per l’ICAB

L’Associació Catalana de Juristes Demòcrates, en relació a les propostes legislatives presentades aquesta setmana per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona respecte de la “multireincidència” i “l’okupació delinqüencial” volem traslladar la nostre preocupació i desacord.

Creiem que el posicionament de l’ICAB perjudica el dret de defensa de la ciutadania i el principi de presumpció d’innocència, que sempre ha de ser independent de la possible comissió de delictes previs, tenint en compte que al Codi Penal ja està regulada la reincidència com un agreujant i, tipificats qualsevol dels delictes sobre els que tracten les propostes.

El posicionament de l’ICAB també perjudica greument el col·lectiu de persones col·legiades que realitza la defensa de la ciutadania a través del torn d’ofici, qui habitualment han de vetllar pels drets de les persones detingudes per aquestes acusacions.

La reivindicació de més presó com un objectiu en si mateix és absolutament contrari a la reinserció, que és l’objectiu que han de perseguir les penes, i per tant, contrari a la Constitució.

L’ACJD, davant de qualsevol conflicte social demanem solucions polítiques, i no el que entenem com populisme punitiu. Cal buscar l’aplicació social del dret, i evitar penalitzar la pobresa i la necessitat.

Junta Directiva de l’Associació Catalana Juristes Demòcrates

Recent Posts