ENTREVISTA Mª EUGÈNIA GAY

ELECCIONS ICAB 2021


1.- Quins creieu que han de ser els objectius del Col·legi en l’actualitat i durant el proper mandat?

Fa quatre anys vam assumir el deganat amb un programa que hem complert en la seva majoria, per això parlem de promeses complertes. Però creiem en el perfeccionament continu, ens queda consolidar tot el que ja vam començar i per això el lema de la campanya és “Ara més”. Presentem un programa per aconseguir un col·legi més proper, més solidari, més innovador, més participatiu, més transversal, més digital, més compromès amb els problemes de la ciutadania. Volem un ICAB lliure, independent i més social. Seguirem amb la defensa de la professió davant l’administració amb la mateixa fermesa.

2.- Quines serien les primeres mesures que implantaríeu?

Crearem un Observatori de Drets de les Persones, que analitzi, estudiï i faci propostes legislatives que emparin la tutela del dret de les persones que s’han vist afectades per la crisi financera, accentuada per la crisi derivada de la Covid-19. Impulsarem un Observatori de la Insolvència personal. El mecanisme de la segona oportunitat, a més d’aportar solucions per a la insolvència personal, és una nova àrea d’activitat per a l’advocacia, un nou servei que demanda la societat. A més crearem un clúster jurídic que investigui i que converteixi l’ICAB en referent en R + D + I i a Barcelona en la capital de l’estudi jurídic del dret. Mantindrem el compromís amb la formació gratuïta de qualitat que ens ha convertit en referents, donarem més ajudes als joves advocats, farem una campanya per dignificar el torn d’ofici, volem convertir-nos en model per a la implantació de la mediació.

3.- Quins creieu que són els reptes de l’advocacia en els propers anys?

Un dels reptes que tenim va molt vinculat a aquest cluster jurídic. L’advocacia ha de tenir un paper actiu per fer propostes de canvis legislatius i poder resoldre els problemes reals de la gent des del debat i la recerca. L’altre gran repte és el de la digitalització, tant dels professionals com de l’administració de justícia. Portem molts anys de retard i la pandèmia ens ha demostrat que no estem preparats per afrontar la justícia del segle XXI i la justícia ha de ser eficaç i moderna. L’advocacia ha de reivindicar que la justícia ha de ser un servei públic de qualitat i hem de col·laborar estretament amb les institucions públiques per aconseguir-ho. Tanmateix resulta fonamental lluitar contra la precarització de la professió defensant els interessos dels joves.

4.- Atès que els càrrecs al Col·legi no són retribuïts, com teniu pensat compatibilitzar el càrrec de Degà amb el manteniment d’una activitat professional com l’advocacia?

Això només s’aconsegueix amb un equip molt potent al darrere, tant al meu despatx professional com a l’ICAB. Aprofito per destacar tota la feina feta durant aquests 4 anys per les 200 persones que treballen al Col·legi i que han donat el millor d’elles durant aquest temps i, sobretot, durant el confinament en què l’ICAB va continuar donant tots els serveis habituals. Vull tenir un reconeixement per totes elles. Comptar amb un equip solvent i excel·lent a la junta de govern és fonamental per desplegar un programa tan ambiciós i, d’altra banda, crec que he pogut establir un equilibri entre el temps que dedico al meu despatx i al deganat, comptant amb uns socis que em permeten que pugui conciliar les dues tasques.

5.- Preveieu modificar les quotes col·legials?

En aquests quatre anys, hem baixat quotes en un 50% als advocats joves i als que acumulaven molts anys d’exercici. Ara, més: Millorarem el sistema de progressivitat de les quotes, beneficiant als advocats més joves perquè són el present i el futur de la nostra professió. També els donarem suport amb polítiques que afavoreixin la creació de nous despatxos i el Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) estarà present en totes les Juntes de Govern per poder fer sentir la seva veu.

6.- L’adopció d’un Conveni Col·lectiu de l’advocacia, que fa anys que sona, és l’únic mecanisme que pot impulsar el Col·legi per a lluitar contra la precarietat i els falsos autònoms a la professió? Quin problema hi veieu i quines mesures poden ser també eficaces per a millorar les condicions laborals de les persones col·legiades que treballen per compte aliena?

Ens preocupa molt la precarització de la professió, sobretot aquest fenomen que s’ha batejat com a “uberització de la professió”, és a dir, l’aparició de plataformes digitals que posen en contacte a advocats i clients en el més semblant a una espècie de “subhasta ” del cas davant nombrosos advocats. L’ICAB té intenció d’elevar a la institució propostes per millorar la situació de lletrats afectats per l’impacte de la pandèmia i també per aquest tipus de dinàmiques. A més, el Col·legi s’implicarà en els drets laborals de l’advocacia i incentivarà un conveni que reguli les retribucions mínimes de les advocades i advocats que treballen per compte aliè. En relació al torn d’ofici, intensificarem la lluita per dignificar aquest col·lectiu i farem una campanya en mitjans de comunicació perquè la ciutadania sàpiga el que fan i com treballen. Continuarem reivindicant el pagament puntual de les actuacions de les lletrades i lletrats del Torn, com es produeix en l’actualitat, així com l’increment i creació de nous mòduls de pagament i la millora de les videoconferències tant en seu policial com judicial. També instarem la modificació de la Llei de l’IVA en serveis jurídics perquè, com a servei necessari, gaudeixi d’un tipus reduït.

7.- Quin paper ha de jugar l’ICAB en la lluita o prevenció dels riscos psicosocials dels lletrats i lletrades?

L’ICAB com a Corporació de Dret Públic, d’acord amb l’article 7 dels seus Estatuts, ha de defensar els drets i interès de les persones col·legiades i, d’acord amb l’article 3 de CC, les normes s’han d’interpretar en el seu context actual i, sens dubte, els riscos psicosocials s’han posat de manifest en els últims temps i cal defensar a l’advocacia en aquesta matèria. Com a institució hem estat pioners en programes de benestar emocional de l’advocacia, oferint jornades i cursos que han tingut molt bona acollida i que aborden un aspecte fonamental com és la nostra salut mental i la gestió de l’estrès.

8.- Les pràctiques curriculars de l’Escola de Pràctica Jurídica, han de ser remunerades?

Creiem que les pràctiques curriculars han de ser remunerades per donar valor i suport a la feina de l’estudiant. Així s’està duent a terme des de l’ICAB i, tanmateix, estem treballant en un protocol que ho reguli.

9.- Teniu pensat algun tipus de mecanisme de coordinació amb els jutjats que garanteixi un efectiu descans vacacional dels professionals jurídics, tant advocats com personal administratiu dels despatxos?

Aquesta és una prioritat d’aquesta candidatura i serà una de les primeres reformes legislatives que impulsarem, aspecte que d’altra banda s’està abordant des del Consejo General de la Abogacía Española.

10.- Com creieu que es pot fer un ICAB més feminista? Quines mesures concretes creieu que cal adoptar?

Impulsar mesures per a la igualtat real entre advocats i advocades ha estat i serà una de les nostres prioritats. En l’àmbit judicial, el 53% són dones, però només accedeixen a càrrecs de responsabilitat en despatxos d’advocats entre un 17 i un 22%, mentre que a la judicatura només arriben a un 20%. Aquesta realitat ens obliga a fer un pas endavant i continuarem reivindicant-nos com a abanderats d’aquesta igualtat, no només en l’advocacia sinó en tota la societat. Per aconseguir-ho, potenciarem el Pla d’Igualtat Integral de l’ICAB. Aquests quatre anys el Col·legi ha donat un nou impuls a la conciliació, hem signat amb el TSJC un protocol de suspensions de judicis per maternitat/paternitat, tractaments de fecundació assistida i defunció d’un familiar. Tot això sense oblidar que hem convertit l’ICAB en un autèntic referent en matèria d’igualtat essent el Women Business and Justice European Forum un espai de debat i reflexió on s’han trobat autèntics referents del lideratge femení en els últims quatre anys, del món del dret, l’economia, la cultura i l’esport. Tanmateix, encara queda molt per fer: Impulsarem la celebració de judicis telemàtics amb totes les garanties processals, col·laborarem en la creació d’un servei de guarderia per a cuidar dels fills de les advocades i advocats durant els judicis i reivindicarem el dret a la desconnexió digital durant els períodes de vacances.

Recent Posts