ADHESIÓ AL COMUNICAT DE JJPD RECLAMANT QUE ES REPRENGUI L’ACTIVITAT JUDICIAL IMMEDIATAMENT

Donada la situació de paràlisi que està patint el sistema judicial, la Junta de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates hem decidit adherir-nos al comunicat de JJpD. Creiem del tot necessari que es modernitzi el sistema judicial, que es doti de material suficient a tots els agents implicats perquè es permeti el bon funcionament de la justícia en situacions com la que estem vivint avui en dia i que es pugui reprendre l’activitat judicial de manera immediata. En aquest mateix sentit, volem destacar que, sense l’adequat funcionament del sistema judicial, la protecció de drets de tots els ciutadans es pot veure minvada.

Junta de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates

Recent Posts