COMUNICAT SOBRE LA SENTÈNCIA D’ESTRASBURG SOBRE LES DEVOLUCIONS EN CALENT

Benvolgudes i benvolguts,

Des de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates volem fer-vos arribar la nostra disconformitat en relació a la sentència de la Gran Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans, de 13 de Febrer de 2020 sobre les “devolucions en calent”. És per això que hem decidir adherir-nos als comunicats de UPF i JJpD ja que compartim en la seva totalitat el rebuig cap a dites devolucions i la petició al Govern Espanyol de que no les dugui a terme.

En primer lloc, la resolució del recurs suposa un canvi radical en l’aplicació de l’article 4 del Protocol nº 4 (sobre prohibició de les expulsions col·lectives d’estrangers) y de l’article 13 de Conveni Europeu de Drets Humans (sobre el dret a un recurs efectiu) ja que anteriorment el Tribunal de Drets Humans havia resolt per unanimitat condemnant a Espanya per la “devolució en calent” de dos immigrants africans que van saltar la tanca de Melilla al 2014. 

D’altra banda, considerem rellevant condemnarla premissa del Tribunal al considerar erròniament el fet que la persona migrant pren l’elecció de forma voluntària de no seguir les vies legals establertes. En aquest mateix sentit, discrepem de la interpretació efectuada pel Tribunal ja que vulnera els drets de les personesal permetre la devolució d’aquestes sense resolució administrativa prèvia i sense ser identificades ni escoltades. 

Rebeu una salutació cordial,

Junta de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates

Recent Posts