JUSTÍCIA, (IN)DEPENDÈNCIA I (DES)LEGITIMACIÓ

Dijous 24 de gener de 2019 a les 20.45 hores

Aquesta trobada ens hauria de permetre reflexionar sobre la situació actual del sistema judicial espanyol i la crítica que està rebent de la ciutadania en quant a la seva independència respecte del poder executiu i una percepció de descrèdit generalitzat. És un debat que, pot ser, no es dóna només en el nostre entorn més proper, si no que s’està produint a la majoria de democràcies europees, posant en qüestió la validesa del sistema d’equilibris de poders; però és cert, també, que recents notícies relacionades amb conflictes actuals poden agreujar aquesta situació pel que fa a Espanya.

Ocupar el lloc 22 del 28 considerats per l’Euro baròmetre elaborat per la Comissió Europea sobre independència judicial o el lloc 58 del ranking internacional elaborat per World Economic Forum –WEF– no són bones notícies, destacant-se com a importants  deficiències la manca de mitjans, l’escassa prevalença de mètodes de mediació i arbitratge, la lentitud en la resolució dels procediments, la controvertida composició del Consejo General del Poder Judicial o la manca de transparència i informació clara i comprensible. 

Un cop realitzades les intervencions, durant el sopar, s’obrirà el torn de comentaris i preguntes.

PONENTS:

  • Esther Capella i Farré:Consellera de Justícia i expresidenta de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates.
  • José Maria Fernández Seijó:Magistrat en Comissió de Servei a la sala 15na de l’Audiència Provincial de Barcelona especialitzada en matèria mercantil.
  • Montserrat Comas d’Argemir:Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona i ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. 

Lloc: Hotel Sehrs Rivoli Rambla

Posts recomanats